เมื่อ วันที่  สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ร่วมเทิดพระเกียรติ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาค ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๔ พรรษา ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 
คลิกดูเพิ่มเติม