เมื่อวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ประธานอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู  
บุคลากรทางการศึกษา  และนางวันเพ็ญ  เศรษฐรักษา   มอบทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา https://www.cialissansordonnancefr24.com/ ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุน  และให้โอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี  คลิกดูภาพDownload  (พิธีมอบทุน ชุดที่ ๑)    (พิธีมอบทุน ชุดที่ ๒)