ประกาศราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักอาศัย จำนวน 4 ชั้น ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ มีความประสงค์ประกาศราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักอาศัย จำนวน 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) โดยมีเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ (Download)