โครงการงานวิจัยภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์

ลำดับที่ วัน เดือน ปี ชื่อโครงงาน ชื่อผู้เสนอโครงการ ห้องดาวน์โหลด
1 11 มีนาคม 2560 บทความ อ.สมพงษ์  ผลผาด คลิกที่นี่
2 13 มีนาคม 2560 บทความ อ.จักรพันธ์  สิงหเสนา  คลิกที่นี่
3 13 มีนาคม 2560 บทความ อ.ธรรศกร คลิกที่นี่ 
4 13 มีนาคม 2560 บทความ อ.วิบูลย์  พันธ์สะอาด คลิกที่นี่ 
5 24 พฤศจิกายน 2560 บทความ อ.ประดิษฐ์  คลิกที่นี่

โครงการนำเสนอผลงาน  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ประจำปีการศึกษา  2560 

ลำดับ ชื่อโครงการ ครูผู้สอน
1 โครงการ  ไทย-เครปเค้ก    (download) ครูอรอนงค์ พลเขต
2 โครงการ   เค้กมันม่วง       (download) ครูอรอนงค์ พลเขต
 3 โครงการ   กาแฟข้าวโพด    (download) ครูอรอนงค์ พลเขต
 4  โครงการ  ไทย-เครปเค้า   (download) ครูอรอนงค์ พลเขต

 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

ลำดับ ประเภท ชื่อโครงการ เอกสาร Download
1 อุปกรณ์ป้องกันงู (download) คลิกที่นี่
อุปกรณ์ดูดน้ำดื่ม (download) คลิกที่นี่
เครื่องเหลาไม้หมุดงานก่อสร้าง  (download)  คลิกที่นี่
เครื่องยกแอร์  (download)  คลิกที่นี่
อุปกรณ์ช่วยป้องกันการสั่นไหวของกล้องดิจิตอล  (download)  คลิกที่นี่
เครื่องล้างระบบตู้น้ำเย็น  (download)  คลิกที่นี่
7  สบู่เหลวใบพลูและหัวตะไคร้ (download) คลิกที่นี่
8  กระถางไล่มดและแมลง (download)  คลิกที่นี่
9 อุปกรณ์อัดผงถ่านแบบ 4 ก้อน  (download)  คลิกที่นี่
10 วงจรสำรองไฟแบบมัลติแหล่งจ่าย  (download)  คลิกที่นี่
11 ป้ายเตือนไฟฟ้ารั่วอัจฉริยะ  (download)  คลิกที่นี่
12 6 เครื่องจำกัดฝุ่นและควันในอากาศ (download)  คลิกที่นี่
13 ลูกชิ้นปลาสวายสมุนไพร  (download)  คลิกที่นี่
14 7 แกนกล้วยทอดกรอบทรงเครื่อง   (download)  คลิกที่นี่
15 เครื่องมัดกล้าอัตโนมัติ  (download)  คลิกที่นี่
16 8 เครื่องดำนามือถือ  (download)  คลิกที่นี่
17 10.1 ระบบสารสนเทศกิจกรรมนักเรียนโดยยุกค์ใช้การยืนยันตัวบุคคลด้วยลายนิ้วมือ  (download)  คลิกที่นี่
18 11.1  เครื่องกำจัดตะกอนใต้น้ำ  (download)  คลิกที่นี่
19 11.1 เครื่องควบคุมหมุนเวียนอากาศอัตโนมัติ (download) คลิกที่นี้
20    เครื่องตัดหญ้าประหยัดพลังงาน (download) คลิกที่นี่
 21   เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำ (download) คลิกที่นี่
 22   ลูกอมใบฝรั่ง (download) คลิกที่นี่