ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

     เมื่อวันที่ ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๕  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดย นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ๓  ปวส.๒  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยนายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   [ภาพถ่ายชุดที่ ๑]   [ภาพถ่ายชุดที่ ๒]   [ภาพถ่ายชุดที่ ๓]
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์