Print

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายวิศวชาติ สุวรรณราช ประธานคณะกรรมการ การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินฯ   เข้าประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์   ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ   ๘๔  พรรษา มหหาราชินี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์     >>  ดูภาพถ่าย
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์