กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

เกฑณ์กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะวั้น เล่มที่ 1 (Download)
เกฑณ์กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะวั้น เล่มที่ 2 (Download)