เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์