เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์