รายงานงบทดลอง GF วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธู์

ประจำเดือน เอกสารดาวน์โหลด GF
 มีนาคม 2560  รายงานงบทดลองรายวัน ตัวเบิกจ่าย (Download)
 เมษายน 2560  รายงานงบทดลองรายวัน ตัวเบิกจ่าย (Download)
 พฤษภาคม 2560  รายงานงบทดลองรายวัน ตัวเบิกจ่าย (Download)