ฝ่ายบริหารทรัพยากร


นายสุระเด่น  คุนุ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร