ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายเพียรศักดิ์  สายยุทธ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร