พิมพ์
หมวด: Sample Data-Articles
ฮิต: 2536

เมื่อวันที่ 26 มกราคม ๒๕๖๐ นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ออกให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านเพิ่มเติม