พิมพ์
หมวด: Sample Data-Articles
ฮิต: 1957

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2560  พบครูประจำแผนกวิชา  เพื่อสร้างความเข้าใจและรู้จักนักเรียน นักศึกษา
ในความรับผิดชอบ อ่านเพิ่มเติม