เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการโครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้าง  Fix it Center Thailand 4.0  ณ  โรงเรียนหนองสอ  เทศบาลตำบลหนองสอ  อำเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยได้รับเกียรติจาก  นายเกรียงไกร  กิริวรรณา นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  มาเป็นประธาน
ในพิธีครั้งนี้ คลิกดูเพิ่มเติม