เมื่อวันที่ ๑๓  ตุลาคม ๒๕๖๐  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  
ครู  บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  สวรรคตครบ ๑ ปี  ณ  วัดกลางกาฬสินธุ์พระอารามหลวง
ดูภาพเพิ่มเติม