เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และประชาชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์  
เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์  ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาคบพิตร ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงเช้า  ช่วงบ่าย  ช่วงค่ำ  ณ  บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

  ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
  อดุลยเดช (ช่วงเช้า)  คลิกที่นี้
  ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
  อดุลยเดช (ช่วงบ่าย) คลิกที่นี้
  ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
  อดุลยเดช (ช่วงค่ำ)  คลิกที่นี้