วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการบุญช่วย  กั่วศรี ประธานคณะกรรมการในการประเมิน (อวท.) ในวันที่ ๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
viagra pas cher  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา คลิกดูภาพเพิ่มเติม