นายวิศวชาติ สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู  
บุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา  ร่วมต้อนรับท่าน  ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์  รองเลขาธิการ กรรมการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติ
มาเป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ตำบลลำชี  อำเภอฆ้องชัย ทั้ง ๘ หมู่บ้าน  ในวันจันทร์  ที่ ๖
พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ วัดบ้านหนองหวาย  ตำบลลำชี  อำเภอฆ้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 
                                                                                                    ขอขอบคุณภาพ   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์