พิมพ์
หมวด: Sample Data-Articles
ฮิต: 1009

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการ  
"อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑" ระหว่างวันที่ ๒๘ ธ.ค. -
๓ ม.ค. ๒๕๖๑  ช่วงเวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๐.๐๐ น.  โดย โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง  
ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษา มีสำนึกในการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ มีจิตอาสา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
บริการและช่วยเหลือสังคมตามสาขาวิชาชีพของตนเอง ณ  ปั้มนน้ำมัน ปตท.กิตติกมล
::>  คลิกดูภาพเพิ่มเติม   

                                                                                                               ขอขอบคุณภาพ facebook  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์