นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมแสดงความยินดี กับคณะผู้บริหาร
ครู นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Robot Arm 2017)
ชิงถ้วยพรราชทาน สมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในงาน "การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา"  ระดับชาติ  
ประจำปีการศึกษา 2560ในวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2561  ซึ่งนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลพระราชทาน ชนะเลิศ
อันดับที่  1  การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม อาชีวศึกษา ระดับชาติ และรางวัลชมเชยในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย
ชุดที่1 (แข่งขันหุ่นยนต์แขนกล อุตสาหกรรม)        ชุดที่ 2  (แข่งข้นหุ่นยนต์กู้ภัย)
                                                                                   
                                                                                              ขอขอบคุณภาพ    วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์