เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑   นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  Fix  It  Center  Thailand 4.0  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานในครั้ง ณ  เทศบาลตำบลคลองขาม  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

 >> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

                                                                                                               ขอขอบคุณภาพ   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์