เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑  นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  มาเป็นประธานเปิดศูนย์อาชีวะอาษา
เทศกาลสงกรานต์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการจุดพักรถ และให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทางการเดินทาง  ข้อมูลโรงแรม
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ให้บริการที่นั่งพักผ่น  บริการน้ำดื่ม  ชา  กาแฟ  ผ้าเย็น  บริการนวดผ่อนคลาย พร้อมบริการ
ตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์  รวมทั้งให้บริการกรณีฉุกเฉินนนอกพื้นที่ เช่น  ยางระเบิด  หม้อน้ำรั่ว ยางรั่ว เป็นต้น
เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่  ๑๑-๑๗  เมษายน  ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐-๐๐.๓๐ น 
>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

                                                                                                   ขอขอบคุณภาพ   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์