เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑   นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เพื่อกล่าวตอนรับและให้โอวาทนักเรียน-นักศึกษาใหม่   ณ  ลานโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม  

                                                                                                     ขอขอบคุณภาพ   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์