นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์   พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร
ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   ได้นำสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมในการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่ ๕-๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา      >> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

                                                                                            ขอขอบคุณภาพ   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์