เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งจัดเป็นพิธีอันดีงาม  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ ครู-อาจารย์
ผู้พร่ำสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับนักเรียน นักศึกษา  ณ  ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>>  คลิกดูภาพเพิ่มเติม

   ขอขอบคุณภาพ   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์