เมื่อวันที่ ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  นายวิศวชาติ สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ประธานอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู  
บุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาครัฐ
และเอกชน  ร่วมต้อนรับ  นายสนั่น  พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   ให้เกียรติ
มาเป็นประธานเปิดโครงการอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์ น้อมดวงใจ บริจาคโลหิต  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๖  พรรษา  ณ  ลานโดมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม
ขอขอบคุณภาพ   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์