พิมพ์
หมวด: Sample Data-Articles
ฮิต: 382

           เมื่อวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์   เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ  ลงนามถวายพระพรชัยสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๖  พรรษา  ณ  ลานโดมเอนกประสงค์
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>>>  คลิกดูภาพเพิ่มเติม
  ขอขอบคุณภาพ   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์