เมื่อวันที่ ๙   สิงหาคม  ๒๕๖๑  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ   ในราชการที่ ๙    เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   ๘๖   พรรษา   ณ   ลานโดมเอนกประสงค์
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
>>>  คลิกดูภาพเพิิ่มเติม

ขอขอบคุณภาพ   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์