เมื่อวันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์     พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เข้าร่วม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ในราชการที่ ๙  ของทางจังหวัดกาฬสินธุ์  โดย นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ ศาลากลงจัหวัดกาฬสินธุ์
.... ดูภาพเพิ่มเติม   <<พิธีตักบาตร>>   <<พิธีลงนามถวาย>>   <<พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล>>