เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑  คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดง กตเวฑิตาจิต ครูผู้เกษียณ
อายุราชการประจำปี ๒๕๖๑  " ร้องรักถักทอใจ สานสายใยมุุฑิตาจิต " วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ณ  อาคารโดมเอนกประสงค์

>>ภาพถ่ายพิธีบายศรีสู่ขวัญ
มุฑิตาจิต ตอนค่ำ <<

>>ภาพถ่ายนักเรียนนักศึกษา
ร่วมแสดงมุฑิตาจิต<<