เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ร่วมแสดงความยินดีด้วยรักและผูกพันคณะครู
กับตำแหน่งงานใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์