เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  ายวิศวชาติ  สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงค์และสามเณร
จำนวน ๘๙ รูป ในพิธีบำเพ็ญกุศลนอมรำลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต ร.๙  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร  ณ  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

>>>  คลิกดูภาพเพิิ่มเติม
ขอขอบคุณภาพ   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์