พิมพ์
หมวด: Sample Data-Articles
ฮิต: 334

     เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๑๕๖๑  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ประธานอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธีมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษา ให้กับนักเรียน
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ที่เรียนดี มีความขยันหมั่นเพียร  มีความเสียสละ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔  พรรษา  มหาราชินี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>>>  คลิกดูภาพเพิิ่มเติม
ขอขอบคุณภาพ   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์