พิมพ์
หมวด: Sample Data-Articles
ฮิต: 378

         เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายวีระศักดิ์  ศรีโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
โดยสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรมโครงการ “อาชีวะอาสา”
ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาของเด็กอาชีวะที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน  ๒๕๖๒
โดยจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาเพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   ทั้งสิ้น   ๒๕๕ จุดบริการทั่วประเทศ โดยอาชีวะ
ได้จัดทีมครู นักเรียน นักศึกษา รวมกว่า๕๐,๐๐๐ คน จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศมาให้บริการ อาทิ สาขาช่างยนต์
ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านอบรมให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์มาแล้วศูนย์อาชีวะอาสา
จะเป็นจุดพักรถ พักคนระหว่างเดินทางโดยจะมีบริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น สอบถามเส้นทางและจะบริการนวดผ่อนคลายย์ด้วย

>>>  คลิกดูภาพเพิิ่มเติม
ขอขอบคุณภาพ   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์