ผลงานวิชาการ

                                       ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

  ผู้เสนอผลงาน  สาขาวิชา

   นางจินดารัตน์  ธีรพัฒนพงศ์
   ตำแหน่ง ครู  วิทยะฐานะ  ครูชำนาญการ
   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
   รหัสวิชา  2901-2005 : การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
   รหัสวิชา 
2901-2005 : ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น

   คลิกที่นี่ Link >>

 

   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์