มื่อวันที่ ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  พร้อมกับคณะผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการทำความร่วมมือ(MOU)
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่ออาชีพ กับบริษัทโตเกียวมอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประเฉลิมพระเกียรติ ๘๔
พรรษามหาราชินี วิทยลัยเทคนิคกาฬสินธุ์       
>>>  คลิกดูภาพเพิิ่มเติม                

ขอขอบคุณภาพ 
  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์