มื่อวันที่ ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  พร้อมกับคณะผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประจำปี ๒๕๖๒  ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยลัยเทคนิคกาฬสินธุ์       
>>>  คลิกดูภาพเพิิ่มเติม

ขอขอบคุณภาพ   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์