เมื่อวันที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  พร้อมกับคณะผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  จัดกิจกรรมพิธีวันแม่แห่งชาติ ในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ  อาคารโดมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์        
>>>  คลิกดูภาพเพิิ่มเติม

ขอขอบคุณภาพ   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์