.

เมื่อวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
หน่วยงานราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเขตบาลเมืองกาฬสินธุ์ บริการ ช่วยเหลือ
fix it Center ประกอบไปด้วย ช่างยนต์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ออกซ่อม ดูแลเครื่องใช้ และทำอาหารกลางวัน น้ำดื่ม
แจกผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดบ้านกุดอ้อ ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์    
>>>  คลิกดูภาพเพิิ่มเติม

ขอขอบคุณภาพ   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์