เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  นายสุรเด่น  คุนุ  และนายสุรวัจน์  ปิติจรัสเชาว์กุล  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม วันคล้ายวันสวรรคต  ร.๙   ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ  ของจังหวัดกาฬสินธุ์  ณ  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์     >>>  คลิกดูภาพเพิิ่มเติม

ขอขอบคุณภาพ   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์