เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมกีฬาสี"พระวิษณุเกมส์"  พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาพรัฐและเอกชน  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ณ สนามฟุตบอล
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์     >>>  คลิกดูภาพเพิิ่มเติม

ขอขอบคุณภาพ   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์