เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนกว่า ๖,๐๐๐ คน ร่วมแปรอักษรเป็นธงชาติไทย ยืนสงบนิ่ง ๘๙ นาที นักเรียน นักศึกษากล่าวปฏิญาณตน และร่วมร้องเพลิงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเสร็จพิธี นายวิศวชาติ สุวรรณราช ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบริบบิ้นดำ จำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้นแก่ประธานในพิธีเพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ และประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมใต้ร่มพระบารมีกับจังวัดกาฬสินธุ์ ณ วงเวียนโปงลาง และแยกย้ายบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช