เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดโครงการ “อาชีวะอาสา” ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐  เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเครื่องทำความเย็น คหกรรม บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆ ฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยนักศึกษาอาชีวศึกษา ครู-อาจารย์ พร้อมให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรี ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๐.๓๐ น. ณ ปั้ม ปตท.กิตติกมล บริเวณสามแยกโนนตาล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภายในศูนย์ฯ ให้บริการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ ปรับแต่งเครื่องยนต์ เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ ตรวจ/เติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันครัตช์ เติมความดันลมยาง ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ ปรับแต่งเครื่องยนต์ เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ และติดแผ่นสะท้อนแสงสีแดงให้รถจักรยานยนต์และรถที่ใช้ในการเกษตร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้มีความพร้อมในการเดินทางอย่างปลอดภัย รวมทั้งให้บริการสอบถามเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม บริการนวดคลายเครียด คลายความเมื่อยล้า ระหว่างเดินทาง