เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ "บ้านพ่อหลวง" แก่ผู้ยากไร้ .บ้านหนองคอนชัย .๑๐ .หลุบ .เมือง .กาฬสินธุ์  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติ จากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย พันเอก สมบัติ จินดาศรี รองเสนาธิการผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายรณชิต พุทธลา นายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายวิศวชาติ สุวรรณราช ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช