เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) โดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางมาเป็นประธานพิธี และพระเทพสารเมธีเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายธรรมยุตเป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ ณ วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์