เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังวัดกาฬสินธุ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๒ ขึ้น ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายวิศวชาติ สุวรรณราช ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ มาเป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร ครู นักกีฬา จากสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๖ สถานศึกษา