ประกาศ  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  เรื่องขายทอดตลาด  กรณีพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๔  <คลิกที่นี่>  


วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระบบพิเศษ (โควตา) และระบบปกติ สมัครออนไลน์ หรือ สมัครด้วยตนเองที่แผนกวิชา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์) สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> ดาวน์โหลดเอกสาร

           เมื่อวันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  นายทรงพล    ใจกริ่ม   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ครูเกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่า   โดยคณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษามหาราชินี    >> ดูภาพถ่าย    (ชุดที่ 1)    (ชุดที่ 2)    (ชุดที่  3)
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม     ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานและหวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

     
       เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔  ณ  ห้อง
เจ้าเมือง  ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 
นายวิศวชาติ  สุวรรณราช ผู้อำนวยกาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
 
 
 

หมวดหมู่รอง