ข้อมูลรายงานงบประมาณ GFMI ปีงบประมาณ 2564  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> แบบรายงานงบทดลอง รายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 63 - กันยายน 2564  [คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่]


          รายงานงบประมาณ GFMI ปีงบประมาณ 2563
                    วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

เดือน เอกสารดาวน์โหลด

  ตุลาคม  2562
 ดาวน์โหลด <.pdf>

  พฤษจิกายน  2562
ดาวน์โหลด <.pdf>

  ธันวาคม  2562
 ดาวน์โหลด  <.pdf>

  มกราคม  2563
 ดาวน์โหลด  <.pdf>

  กุมภาพันธ์  2563
ดาวน์โหลด  <.pdf>

  มีนาคม  2563
 ดาวน์โหลด  <.pdf>

  เมษายน  2563
 ดาวน์โหลด  <.pdf>

  พฤษภาคม  2563
  ดาวน์โหลด  <.pdf>

  มิถุนายน  2563
  ดาวน์โหลด  <.pdf>

  กรกฎาคม  2563
  ดาวน์โหลด  <.pdf>

  สิงหาคม  2563
  ดาวน์โหลด  <.pdf>

  กันยายน  2563
  ดาวน์โหลด  <.pdf>

   


    รายงานงบประมาณ GFMI ปีงบประมาณ 2565
                    วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

เดือน เอกสารดาวน์โหลด

  ตุลาคม  2564
ดาวน์โหลด <.pdf>

  พฤษจิกายน  2564
ดาวน์โหลด <.pdf>

  ธันวาคม  2564
ดาวน์โหลด  <.pdf>

  มกราคม  2565
ดาวน์โหลด  <.pdf>

  กุมภาพันธ์  2565
ดาวน์โหลด  <.pdf>

  มีนาคม  2565
ดาวน์โหลด  <.pdf>

  เมษายน  2565
ดาวน์โหลด  <.pdf>

  พฤษภาคม  2565
  ดาวน์โหลด  <.pdf>

  มิถุนายน  2565
  ดาวน์โหลด  <.pdf>

  กรกฎาคม  2565
  ดาวน์โหลด  <.pdf>

  สิงหาคม  2565
  ดาวน์โหลด  <.pdf>

  กันยายน  2565
  ดาวน์โหลด  <.pdf>

 


 รายงานงบประมาณ GFMI ปีงบประมาณ 2566
                    วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

เดือน เอกสารดาวน์โหลด

  ตุลาคม  2565
ดาวน์โหลด <.pdf>

  พฤษจิกายน  2565
ดาวน์โหลด <.pdf>

  ธันวาคม  2565
ดาวน์โหลด  <.pdf>

  มกราคม  2566
ดาวน์โหลด <.pdf>

  กุมภาพันธ์  2566
ดาวน์โหลด <.pdf>

  มีนาคม  2566
ดาวน์โหลด  <.pdf>

  เมษายน  2566
ดาวน์โหลด  <.pdf>

  พฤษภาคม  2566
  ดาวน์โหลด  <.pdf>

  มิถุนายน  2566
  ดาวน์โหลด  <.pdf>

  กรกฎาคม  2566
  ดาวน์โหลด  <.pdf>

  สิงหาคม  2566
  ดาวน์โหลด  <.pdf>

  กันยายน  2566
  ดาวน์โหลด  <.pdf>