วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารเนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ด้วยความยินดียิ่ง


 

 ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

นายชนะ  สีพะนามน้อย

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา