แบบคำร้อง งานทะเบียน 
                                  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

แบบที่ คำร้องเรื่อง
1   แบบขอจบ การศึกษา   [Download]  .pdf
2   แบบคำร้องทั่วไป       [Download]  .pdf
3   แบบคำร้องขอลาออก      [Download]  .pdf
4   แบบคำร้องขอย้ายไปเรียนสถานศึกษาอื่น      [Download]  .pdf
5   แบบคำร้องขอเปลี่ยน-ขอเพิ่ม-และขอถอนรายวิชา       [Download]  .pdf
6   แบบคำร้องขอใบรับรอง       [Download]  .pdf
7   แบบคำร้องขอกลับเข้าเรียน         [Download]  .pdf
8   แบบคำร้องขอลาพักการเรียน          [Download]  .pdf

 

หมายเหตุ  :   สามารถดูเพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานทะเบียน หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 

Facebook  : งานทะเบียน วท.กส.   https://www.facebook.com/profile.php?id=100008707800595